Privātuma politika

Pēdējo reizi atjaunināts 2024. gada 2. jūlijā
Spēkā stāšanās datums 01-Jul-2024

Šajā Privātuma politikā ir aprakstītas SIA SALONS ELEMENTS, Rīga, Antonijas iela 15 – 38, Rīgas reģions LV-1010, Latvija, e-pasts: info@salonselements.lv, tālrunis: +371 20050700, politikas par jūsu informācijas vākšanu, izmantošanu un izpaušanu. ko mēs apkopojam, kad izmantojat mūsu vietni ( https://salonselements.lv ). (serviss”). Piekļūstot Pakalpojumam vai izmantojot to, jūs piekrītat savas informācijas vākšanai, izmantošanai un izpaušanai saskaņā ar šo Privātuma politiku. Ja nepiekrītat tam, lūdzu, nepiekļūstiet Pakalpojumam un neizmantojiet to.
Mēs varam mainīt šo Privātuma politiku jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma un Pakalpojumā publicēsim pārskatīto Privātuma politiku. Pārskatītā politika stāsies spēkā 180 dienas no dienas, kad pārskatītā Politika ir ievietota Pakalpojumā, un jūsu turpmāka piekļuve Pakalpojumam vai tā izmantošana pēc šī laika nozīmē, ka jūs piekrītat pārskatītajai Privātuma politikai. Tāpēc mēs iesakām periodiski pārskatīt šo lapu.

Mūsu apkopotā informācija:

Mēs apkoposim un apstrādāsim šādu personas informāciju par jums:

 • Vārds
 • E-pasts
 • Tālrunis

Kā mēs ievācam jūsu informāciju:

Mēs apkopojam/saņemam informāciju par jums šādā veidā:

 • Kad lietotājs aizpilda reģistrācijas veidlapu vai citādi iesniedz personas informāciju
 • Mijiedarbojas ar vietni
 • No publiskiem avotiem

Kā mēs izmantojam jūsu informāciju:

Mēs izmantosim informāciju, ko apkopojam par jums, šādiem mērķiem:

 • Mārketings/ Reklāma
 • Lietotāja konta izveide
 • Atsauksmes
 • Klientu atsauksmju apkopošana
 • Ieviest noteikumus un nosacījumus
 • Notiek maksājuma apstrāde
 • Atbalsts
 • Administrācijas informācija
 • Mērķtiecīga reklāma
 • Pārvaldīt klientu pasūtījumus
 • Vietnes aizsardzība
 • Pārvaldīt lietotāja kontu

Ja mēs vēlamies izmantot jūsu informāciju jebkuram citam mērķim, mēs lūgsim jums piekrišanu un izmantosim jūsu informāciju tikai pēc jūsu piekrišanas saņemšanas un pēc tam tikai tiem mērķiem, kuriem mēs sniedzam piekrišanu, ja vien mums nebūs jārīkojas citādi likumu.

Kā mēs kopīgojam jūsu informāciju:

Mēs nenodosim jūsu personas informāciju nevienai trešajai pusei bez jūsu piekrišanas, izņemot atsevišķos gadījumos, kā aprakstīts tālāk:

 • Reklāmas serviss
 • Mārketinga aģentūras
 • Juridiskas personas
 • Analītika
 • Datu vākšana un apstrāde

Mēs prasām, lai šādas trešās personas izmantotu personas informāciju, ko mēs tām nododam, tikai tam mērķim, kādam tā tika nodota, un neuzglabā to ilgāk, nekā nepieciešams minētā mērķa sasniegšanai.

Mēs varam arī izpaust jūsu personas informāciju, lai: (1) ievērotu piemērojamos likumus, noteikumus, tiesas rīkojumus vai citus juridiskus procesus; (2) lai īstenotu jūsu līgumus ar mums, tostarp šo Privātuma politiku; vai (3) atbildēt uz apgalvojumiem, ka jūsu Pakalpojuma izmantošana pārkāpj jebkādas trešās puses tiesības. Ja Pakalpojums vai mūsu uzņēmums tiek apvienots vai iegūts ar citu uzņēmumu, jūsu informācija būs viens no īpašumiem, kas tiek nodoti jaunajam īpašniekam.

Jūsu informācijas saglabāšana:

Mēs glabāsim jūsu personisko informāciju no 90 dienām līdz 2 gadiem pēc tam, kad lietotāju konti paliks dīkstāvē vai tik ilgi, cik mums tā būs nepieciešama, lai izpildītu šajā konfidencialitātes politikā izklāstītos mērķus, kuriem tā tika vākta. Mums var būt nepieciešams saglabāt noteiktu informāciju ilgāku laiku, piemēram, uzskaiti/ziņošanu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem vai citu likumīgu iemeslu dēļ, piemēram, likumīgu tiesību īstenošanai, krāpšanas novēršanai utt. Atlikusī anonīma informācija un apkopota informācija, no kurām neviens jūs neidentificē. (tieši vai netieši), var glabāt neierobežotu laiku.

Jūsu tiesības:

Atkarībā no piemērojamajiem tiesību aktiem jums var būt tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos labot vai dzēst vai saņemt savu personas datu kopiju, ierobežot jūsu datu aktīvu apstrādi vai iebilst pret to, lūgt mums kopīgot (portēt) jūsu personas datus. informāciju citai personai, atsaukt jebkādu piekrišanu, ko mums sniedzāt apstrādāt jūsu datus, tiesības iesniegt sūdzību likumā noteiktajai iestādei un citas tiesības, kas var būt svarīgas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Lai izmantotu šīs tiesības, varat rakstīt mums uz info@salonselements.lv. Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.
Ņemiet vērā, ka, ja jūs neļaujat mums vākt vai apstrādāt nepieciešamo personas informāciju vai atsaukt piekrišanu tās apstrādei nepieciešamajiem nolūkiem, jūs, iespējams, nevarēsit piekļūt pakalpojumiem, kuriem tika meklēta jūsu informācija, vai tos izmantot.

Sīkfaili, utt.

Lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs izmantojam šīs un jūsu izvēles saistībā ar šīm izsekošanas tehnoloģijām, lūdzu, skatiet mūsu Sīkfailu politiku.

Drošība

Jūsu informācijas drošība mums ir svarīga, un mēs izmantosim saprātīgus drošības pasākumus, lai novērstu mūsu kontrolē esošās jūsu informācijas nozaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu vai neatļautu izmainīšanu. Tomēr, ņemot vērā raksturīgos riskus, mēs nevaram garantēt absolūtu drošību, un līdz ar to mēs nevaram nodrošināt vai garantēt jebkuras informācijas drošību, ko jūs mums nosūtāt, un jūs to darāt uz savu risku.

Sūdzība / datu aizsardzības inspektors:

Ja jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības par pie mums pieejamās jūsu informācijas apstrādi, varat rakstīt e-pastu mūsu Sūdzību darbiniekam SIA SALONS ELEMENTS, Rīga, Antonijas iela 15 – 38, e-pasts: info@salonselements.lv. Mēs risināsim jūsu bažas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.